تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۳,۳۸۲,۵۸۵ نفر
۷۴۹ نفر
۱,۸۱۴ نفر
۹ آذر ۱۳۹۵
۱۱,۰۶۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۰۲ ۳   کاربر ۵   صفحه
۱۱/۰۱ ۷   کاربر ۹   صفحه
۱۰/۳۰ ۵   کاربر ۶   صفحه
۱۰/۲۹ ۲۰   کاربر ۲۳   صفحه
۱۰/۲۸ ۱۵   کاربر ۱۵   صفحه
۱۰/۲۷ ۹   کاربر ۹   صفحه
۱۰/۲۶ ۴   کاربر ۱۸   صفحه
۱۰/۲۵ ۱۶   کاربر ۴۸   صفحه
۱۰/۲۴ ۷   کاربر ۷   صفحه
۱۰/۲۳ ۱۵   کاربر ۱۵   صفحه
۱۰/۲۲ ۱۶   کاربر ۱۷   صفحه
۱۰/۲۱ ۱۹   کاربر ۲۱   صفحه
۱۰/۲۰ ۷   کاربر ۷   صفحه
۱۰/۱۹ ۱۶   کاربر ۱۶   صفحه
۱۰/۱۸ ۱۵   کاربر ۹۵   صفحه
۱۰/۱۷ ۱۶   کاربر ۱۸   صفحه
۱۰/۱۶ ۵   کاربر ۵   صفحه
۱۰/۱۵ ۵   کاربر ۵   صفحه
۱۰/۱۴ ۲   کاربر ۵   صفحه
۱۰/۱۳ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۱۲ ۹   کاربر ۹   صفحه
۱۰/۱۱ ۸   کاربر ۸   صفحه
۱۰/۱۰ ۲   کاربر ۳   صفحه
۱۰/۰۹ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۰/۰۸ ۱۳   کاربر ۱۵   صفحه
۱۰/۰۷ ۳   کاربر ۵   صفحه
۱۰/۰۶ ۱۰   کاربر ۱۰   صفحه
۱۰/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۴ ۴   کاربر ۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۹۳۳ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۰۵۷ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۷۱۰ ۷ %

ساعت ۳ تا ۴
۷۵۰ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۱۰۳ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۳۷۲ ۵ %

ساعت ۶ تا ۷
۹۴۲ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۱۰۸ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۲۱۱ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۱۱۴ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸۸۲ ۳ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۲۰۲ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹۸۴ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۰۶۸ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۱۷۵ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹۵۹ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸۸۰ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۵۴ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۲۴۵ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷۹۹ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷۸۹ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۰۱۱ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۲۵۴ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۲۰۲ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۰۸۱,۵۴۶ ۹۱ %
USA
USA
۸۲,۴۰۲ ۲ %
ZZZ
ZZZ
۶۲,۳۵۵ ۲ %
FRA
FRA
۳۷,۶۴۳ ۱ %
DEU
DEU
۲۰,۱۳۳ ۱ %
POL
POL
۱۴,۹۳۵ ۰ %
RUS
RUS
۱۴,۰۳۵ ۰ %
GBR
GBR
۱۱,۵۸۶ ۰ %
CHN
CHN
۱۱,۱۵۹ ۰ %
SAU
SAU
۹,۷۶۵ ۰ %
ROM
ROM
۹,۶۴۸ ۰ %
CAN
CAN
۶,۴۵۲ ۰ %
JPN
JPN
۳,۱۴۴ ۰ %
CZE
CZE
۲,۷۷۴ ۰ %
SWE
SWE
۲,۳۸۹ ۰ %
NLD
NLD
۲,۲۱۸ ۰ %
ITA
ITA
۱,۸۱۱ ۰ %
UKR
UKR
۱,۴۴۵ ۰ %
TUR
TUR
۱,۳۶۰ ۰ %
KOR
KOR
۱,۱۷۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲,۳۷۶ ۳۱ %
Mozilla
Mozilla
۱,۷۳۱ ۲۲ %
Firefox
Firefox
۱,۴۷۲ ۱۹ %
Other
Other
۸۴۲ ۱۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۵۵۲ ۷ %
Opera
Opera
۲۶۲ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۵۸ ۳ %
Safari
Safari
۸۵ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۶۱ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۹ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۳۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۷ ۰ %
Edge
Edge
۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۲,۹۹۲ ۴۱ %
Windows 7 ۱,۴۸۸ ۲۰ %
Linux ۱,۰۷۲ ۱۵ %
Windows 10 ۹۱۵ ۱۳ %
XP ۵۵۲ ۸ %
Windows 8 ۱۵۴ ۲ %
Windows 2003 ۵۲ ۱ %
iOS ۳۷ ۱ %
Vista ۲۸ ۰ %
Android ۵ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
WebOS ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۴۲
دانش بنیان ۴
ثبت نام ۳
اولویت طرح ۲
دکتر * صابر ۲
روستا ۲
دکتر کاظمی ۲
ستاد دانش بنیان ۲
موسسات دولتی ۲
انتخاب اعضای حقیقی ۲
تغذیهی ۲
پروپوزال ۱
محتوا ۱
شماره تماس علوم تحقیقات ۱
انتخاب ۱
شهر هوشمند ۱
سیده الهه عباسی ۱
شهر هوشمند بوشهر ۱
دامش بنیان ۱
آئین نامه اجرایی ۱
مراحل ایجاد موسسات دولتی ۱
پاکزاد ۱
کارگروه دانش بنیان ۱
شرکت های کارگروه تجاری ۱
کارگروه تجاری ۱
دفاع دانش بنیان ۱
پیشنهادات موضوعات بیمه ای در صنعت ۱
طرح پوستر هفته پژوهش ۱
اعتراض ۱
ثبت شکایات شرکت های دانش بنیان ۱
عتف ۱
درخواست عضویت در کمیسیون تخصصی ۱
قوانین مراکز رشد ۱
فراخوان عضویت در کمیسون های تخصصی ۱
انتخاب اعضاء جدید عتف ۱
سامانه ۱
url:daneshbonyan.atf.gov.ir ۱
فرم شکایات مرتبط با قانون ۱
فرم دریافت شکایات شرکت ها و موسسات دانش بنیان ۱
پورتال دبیرخانه ۱
زرنوخی ۱
daneshbon ۱