تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۴,۱۱۷,۳۶۸ نفر
۶۱۴ نفر
۲,۰۹۴ نفر
۹ آذر ۱۳۹۵
۱۱,۰۶۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۲ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۷/۰۱ ۱۰   کاربر ۲۱   صفحه
۰۶/۳۱ ۱۰   کاربر ۱۴   صفحه
۰۶/۳۰ ۱۵   کاربر ۱۸   صفحه
۰۶/۲۹ ۹   کاربر ۱۱   صفحه
۰۶/۲۸ ۷   کاربر ۱۰   صفحه
۰۶/۲۷ ۱۳۷   کاربر ۱۳۷   صفحه
۰۶/۲۶ ۴   کاربر ۱۱   صفحه
۰۶/۲۵ ۹   کاربر ۱۲   صفحه
۰۶/۲۴ ۴   کاربر ۵   صفحه
۰۶/۲۳ ۱۶۳   کاربر ۱۶۳   صفحه
۰۶/۲۲ ۶   کاربر ۷   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۳   کاربر ۱۸   صفحه
۰۶/۲۰ ۵   کاربر ۱۱   صفحه
۰۶/۱۹ ۶   کاربر ۸   صفحه
۰۶/۱۸ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۱۷ ۲۱   کاربر ۲۶   صفحه
۰۶/۱۶ ۶۶   کاربر ۶۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۷   کاربر ۶۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۱   کاربر ۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۱۰   کاربر ۱۰   صفحه
۰۶/۱۲ ۴   کاربر ۱۰   صفحه
۰۶/۱۱ ۶   کاربر ۷   صفحه
۰۶/۱۰ ۲۴   کاربر ۲۶   صفحه
۰۶/۰۹ ۴۴   کاربر ۴۷   صفحه
۰۶/۰۸ ۷   کاربر ۷   صفحه
۰۶/۰۷ ۱۵   کاربر ۱۶   صفحه
۰۶/۰۶ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۶/۰۵ ۱۱   کاربر ۱۱   صفحه
۰۶/۰۴ ۱۳   کاربر ۱۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۴۹۰ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۶۳۴ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۰۰۱ ۶ %

ساعت ۳ تا ۴
۹۳۰ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۳۶۶ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۴۶۶ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۰۵۰ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۲۴۲ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۳۵۷ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۳۸۱ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۰۵۱ ۳ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۳۳۲ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۰۸۴ ۳ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۱۸۸ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۴۵۸ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۰۸۶ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۲۲۳ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷۹۱ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۵۲۵ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۰۴۹ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۰۰۲ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۸۵۸ ۶ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲,۲۱۵ ۷ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۸۷۹ ۶ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳,۴۸۵,۰۵۶ ۸۵ %
CHN
CHN
۲۴۵,۴۵۵ ۶ %
USA
USA
۱۲۸,۴۳۷ ۳ %
ZZZ
ZZZ
۷۸,۸۳۲ ۲ %
FRA
FRA
۳۸,۱۲۴ ۱ %
DEU
DEU
۳۲,۱۹۰ ۱ %
GBR
GBR
۱۶,۷۶۱ ۰ %
RUS
RUS
۱۶,۲۱۹ ۰ %
POL
POL
۱۵,۲۲۴ ۰ %
ROM
ROM
۱۴,۰۸۷ ۰ %
SAU
SAU
۹,۸۱۲ ۰ %
CAN
CAN
۷,۴۲۴ ۰ %
JPN
JPN
۳,۳۶۰ ۰ %
UKR
UKR
۲,۹۲۴ ۰ %
CZE
CZE
۲,۸۰۷ ۰ %
NLD
NLD
۲,۶۵۲ ۰ %
SWE
SWE
۲,۶۱۹ ۰ %
ITA
ITA
۲,۰۵۲ ۰ %
GRC
GRC
۱,۶۱۹ ۰ %
SVK
SVK
۱,۵۲۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳,۵۷۸ ۳۳ %
Mozilla
Mozilla
۲,۰۱۱ ۱۹ %
Firefox
Firefox
۱,۷۹۰ ۱۷ %
IE 6.0
IE 6.0
۱,۱۰۰ ۱۰ %
Other
Other
۱,۰۵۲ ۱۰ %
Safari
Safari
۳۴۹ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۷۱ ۳ %
Opera
Opera
۲۶۲ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۵۹ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۶۷ ۱ %
Edge
Edge
۴۷ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۳۶ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۲ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۳,۲۳۶ ۳۲ %
Linux ۱,۷۲۳ ۱۷ %
Windows 7 ۱,۷۲۲ ۱۷ %
Windows 10 ۱,۶۳۶ ۱۶ %
XP ۱,۱۵۹ ۱۲ %
Windows 8 ۲۳۷ ۲ %
iOS ۱۷۴ ۲ %
Windows 2003 ۵۳ ۱ %
Android ۳۶ ۰ %
Vista ۳۳ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
WebOS ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۴۲
دانش بنیان ۵
عباسی ۳
ثبت نام ۳
اولویت طرح ۲
دکتر * صابر ۲
روستا ۲
دکتر کاظمی ۲
ستاد دانش بنیان ۲
پاکزاد ۲
تغذیهی ۲
موسسات دولتی ۲
انتخاب اعضای حقیقی ۲
طرح پژوهشی ۱
سامانه ی عتف ۱
amazon ۱
بیست و هفتمین ۱
فرم اساسنامه ۱
اساسنامه پارک ۱
شهر هوشمند بوشهر ۱
دامش بنیان ۱
آئین نامه اجرایی ۱
مراحل ایجاد موسسات دولتی ۱
پروپوزال ۱
محتوا ۱
شماره تماس علوم تحقیقات ۱
انتخاب ۱
شهر هوشمند ۱
سیده الهه عباسی ۱
کارگروه دانش بنیان ۱
شرکت های کارگروه تجاری ۱
کارگروه تجاری ۱
دفاع دانش بنیان ۱
پیشنهادات موضوعات بیمه ای در صنعت ۱
طرح پوستر هفته پژوهش ۱
اعتراض ۱
ثبت شکایات شرکت های دانش بنیان ۱
عتف ۱
درخواست عضویت در کمیسیون تخصصی ۱
قوانین مراکز رشد ۱
فراخوان عضویت در کمیسون های تخصصی ۱
انتخاب اعضاء جدید عتف ۱
سامانه ۱
url:daneshbonyan.atf.gov.ir ۱
فرم شکایات مرتبط با قانون ۱
فرم دریافت شکایات شرکت ها و موسسات دانش بنیان ۱
پورتال دبیرخانه ۱
زرنوخی ۱
daneshbon ۱