اخبار

گزارش گیری از دستگاه های مشمول در راستای اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها

گزارش گیری از دستگاه های مشمول در راستای اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها
دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای انجام وظایف قانونی خود در حال گزارش گیری از دستگاه های مشمول قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها می باشد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات وفنّاوری، بر اساس ماده 12 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها و هم‌چنین ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، دبیرخانه شورای‌ عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری (عتف) مکلف است هر شش ‌ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای قانون را به مجلس محترم شورای‌ اسلامی ارسال نماید.

بر همین اساس دومین گزارش دولت تدبیر و امید در خصوص اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در راستای اجرای قانون تا پایان اردیبهشت‌ماه 1393 با همکاری دستگاه­های ذیربط تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.

 دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای انجام قانون فوق ­الذکر، در حال تنظیم گزارش اقدامات و فعالیت­های انجام شده در بازه زمانی خرداد تا پایان آبان ماه 1393 است. از این رو طی مکاتباتی با دستگاه­های مشمول، پیگیر ارسال گزارش تا تاریخ 94/01/30 به دبیرخانه شورای عالی عتف می ­باشد

انتهای پیام
۳۰ فروردین ۱۳۹۴ ۱۶:۳۰
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۱,۹۹۹