کتاب راهنمای شرکت‌های دانش بنیان از تقاضای تاییدیه دانش بنیان تا دریافت تسهیلات

این کتاب شامل آخرین ویرایش تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد استناد در مراجع ذیربط و فرآیندها و رویه های اداری مرتبط با دریافت تاییدیه و بهره‌مندی از تسهیلات و حمایت‌ها و همچنین فرم‌های لازم است تا بتواند به عنوان مرجع جامع تسهیل­گر متقاضیان و شرکت­ها باشد.