مطابق با ماده (1) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، به شرکت‌ها یا مؤسسات خصوصی یا تعاونی که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فنّاوری ‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شوند، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان گفته می‌شود.

لایحه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری­ها و اختراعات طی نامه شماره 181333/40768 مورخ 8/10/1387تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در روز چهارشنبه مورخ 5/8/1389 مصوب مجلس شورای اسلامی گردید و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و طی نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 مجلس شورای اسلامی به رییس محترم جمهور ابلاغ گردید و سپس طی نامه شماره 195602 مورخ 16/9/1389 توسط رییس­ جمهور ابلاغ شد. در ادامه هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/8/1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری و به استناد ماده (13) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات را تصویب نمود. این آیین‌نامه طی ابلاغیه شماره 141602/ت 465135 هـ مورخ 21/8/1391 توسط معاون اول رییس­‌جمهور جهت اجرا ابلاغ گردید.

مطابق با ماده (2) قانون مذکور، شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مسئولیت سیاستگذاری، برنامه­ریزی و پیگیری اجرای قانون را بر عهده دارد و طبق ماده (12) آن، گزارش نحوه اجرای قانون بایستی هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورای عالی عتف تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. کارگروه تجاری سازی و شرکت­های دانش بنیان در راستای اجرای وظایف و ماموریت­های دبیرخانه شورای عالی عتف در حوزه شرکت­ها و موسسات دانش بنیان ایجاد شده است و از مهمترین وظایف آن تدوین گزارش عملکرد دستگاههای متولی اجرای قانون و رسیدگی به اعتراضات شرکتها و موسسات دانش بنیان از دستگاههای متولی اجرای قانون است.