به پرتال کارگروه تجاری سازی و شرکت‌های دانش بنیان خوش آمدید.

    

خبر ۱ تا ۶ از ۶ خبر

1

اخبار اختصاصی پرتال

برگزاری اولین جلسه کارگروه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان
اولین جلسه کارگروه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان در محل دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار شد.
گزارش گیری از دستگاه های مشمول در راستای اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها
دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای انجام وظایف قانونی خود در حال گزارش گیری از دستگاه های مشمول قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها می باشد.
اولین جلسه هم اندیشی اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات برگزار شد.
اولین جلسه هم اندیشی اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات با حضور قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری برگزار شد.
یکصدوبیست و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف برگزار شد.
یکصد و بیست و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با حضور دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورای عالی عتف و دکتر محمد ابویی اردکان قائم مقام دبیرکل برگزار شد.
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۹