به پرتال کارگروه تجاری سازی و شرکت‌های دانش بنیان خوش آمدید.

    
وزارت علوم محور تحقق فرمان مقام معظم رهب ...
رشد تولیدات علمی ایران در سه ماهه نخست س ...
دانشگاه باید مرکز اخلاق در جامعه باشد/ ش ...
شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از ۶۵ هزار شغل د ...
هفته پژوهش و فناوری بهترین بستر گسترش گف ...
سیاست وزارت علوم توسعه دانش‌بنیان‌ها است

خبر ۱ تا ۶ از ۶ خبر

1

اخبار اختصاصی پرتال

بررسی گزارش شاخص جهانی نوآوری؛ حاکی ازارتقای 28 رتبه ای جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری دارد
بررسی گزارش شاخص جهانی نوآوری نشان دهنده این امر است که از سال 2015 تا کنون ایران از جایگاه یکصدو ششم با ارتقای 28 رتبه ای به جایگاه 78 صعود ودر بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی بعد از کشورهای هند و قزاقستان در رتبه سوم قرار گرفته
در صد و چهل و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی؛ گزارش عملکرد اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان ارائه شد
صد و چهل و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با محوریت گزارش عملکرد اجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی علم و فناوری ارائه شد. در این جلسه دکتر سید محمد صاحبکار و دکتر بهزاد سلطانی به ارائه گزارش
دکترسید محمد صاحبکارگفت؛ برای اولین بارگزارش عملکرد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان ارئه می شود
دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی، از ارائه نخستین گزارش عملکرد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در جلسه آینده کمیسیون دائمی شورای عالی عتف خبر داد و گفت: این گزارش مهم که برای اولین بار از زمان تصویب قانون در سال 89 ارائه می شود،
دبیر کارگروه ماده 4 ستاد دانش بنیان خبر داد: گزارش نقش دبیرخانه شورای عالی عتف در اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان
دبیر کارگروه ماده چهار ستاد تجاری سازی و شرکتهای دانش بنیان، پیرامون نقش دبیرخانه شورای عالی عتف در پیشبرد اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در جلسه صد و چهل و چهارم کمیسیون دائمی شورای عالی عتف،
برای اولین بار؛ گزارش عملکرد اجرایی قانون حمایت ازشرکت های دانش بنیان ارائه می شود
مدیر امور کمیسیون های دبیر خانه شورای عالی عتف از ارائه نخستین گزارش عملکرد اجرایی قانون حمایت ازشرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در یکصد و چهل و چهارمین جلسه کمسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و
با محوریت گزارش عملکرد اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان؛ صد و چهل و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی برگزار می شود
یکصد و چهل و چهارمین جلسه کمسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، درروز چهار شنبه مورخ 1395/05/27 با حضور رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نماینده
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۱۰ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »